projeler

Eşsiz ve benzersiz; 
7 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış;
Doğusundakine de, batısındakine de;
Kuzeyindekine de, güneyindekine de benzemeyen;
Ama her birine kendinden, kültüründen, insanından 
bir şeyler katmış;

On binlerce yıldır üzerinde milyonların yaşadığı;
Denizlerin göklerle buluştuğu; 
Yüz binlerce kez güneşin doğup battığı;
Her daim ‘bir’imiz, birincimiz, eşsiz Türkiye’miz.

Kültürel mirasımız, tarihi ve doğal zenginliklerimizle,
Bizi bir araya getiren ortak değerlerimize sahip çıkarak;
Uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak 
taşıyıp kültürel, toplumsal ve iktisadi yaşamımızla örnek olarak; bir adım daha ileri gitmek!

Çoğulcu, demokratik, çok kültürlü, genç ve dinamik, 
zengin bir tarihe sahip, ve özellikle kültürel ve tarihi 
anlamda geniş bir coğrafyada yaşanılan, paylaşılan, 
iletişime açık, konuksever bir ülkede olduğumuzu 
biraz daha anlatabilmek!

Tüm bunların ışığında, bir benzerine daha rastlanamayacak bir dünya mirasına sahip olduğumuzu daha iyi anlamak ve anlatabilmek